Hem

Tvistens Frikyrkoförsamling

Pastor: Benny Julås

Ordförande: Eva Julås

 

 

Bilden intill kommer från ödemarken i Judéen. Det var någonstans i de här trakterna som Jesus fördes ut av Anden direkt efter hans dop i Jordanfloden för att prövas av djävulen. Ordagrant står det i Matt 4:1 att Jesus fördes ”upp” i öknen. Det beskriver exakt geografin i Israel där öknen ligger på högre höjd än Jordandalen.

 

I det naturliga ogillar vi människor fasta och ökenperioder. I Bibeln ser vi däremot att det är just i dessa tider, när mycket av det vanliga skalas bort, som vi kommer närmare Herren. Vi kommer bildligt upp på en högre höjd!

 

I texten från 1 Mos 16 kastas vi in i berättelsen med orden: ”Abram och hans hustru Sarai var barnlösa.” Dessa få ord säger ändå mycket. De beskriver en hopplös ökensituation. I denna kultur var barnlöshet något skamfullt. Gud hade dock lovat dem ett eget barn som skulle bli deras arvinge (1 Mos 12:2).

 

Tio år tidigare hade Abram försökt adoptera sin tjänare Elieser för att få en arvinge, men Gud förtydligade då sitt löfte att det verkligen skulle vara hans egen son (1 Mos 15:2-4). Abraham är nu 85 år och Sarai 75 år (1 Mos 12:4, 17:17). Nu efter alla dessa år tröttnar de på att vänta och tar saken i egna händer. Sarai följde den dåtida kulturens tradition att ge en av sina tjänarinnor till sin man för att bli surrogatmor.

 

När Sarais tjänarinna Hagar blir gravid uppstår en komplicerad konflikt i familjen. I vers 5 finns faktiskt en intressant koppling till dagens politiska situation i Israel i vår tid. Sarai säger till Abram: ”Denna skymf är ditt fel! Jag lade själv min slavflicka i din famn, men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på mig. Herren må döma mellan mig och dig!”

 

Ordet skymf är det hebreiska ordet ”hamas”. På hebreiska betyder detta ord våld, terror, destruktiv kraft och plundring. Första gången ordet används i Bibeln är i 1 Mos 6:11 där det beskriver den fruktansvärda ondska som rådde på jorden när Noa levde. På arabiska betyder samma ord entusiasm och hänförelse. Ordet är sedan 1987 också känt från den arabiska akronymen för ”Harakat al-Muqawamah al-Islamiyya” som översatt betyder ”den islamiska motståndsrörelsen”.

 

Den konflikt vi ser idag såg Gud redan när ängeln profeterade om Ismael att han ”ska slåss mot alla och alla mot honom” (v12). Men lägg märke till: samtidigt finns också Guds löfte att han skulle välsigna denna släkt.

 

Gud är en personlig Gud, han såg Hagar, Ismael, Sarai och Abraham. Det är intressant att se på några nyckelord från upplösningen på denna omöjliga konflikt för 4 000 år sedan som gäller än idag:

 

• Vänd tillbaka - omvändelse (v9)

• Ödmjukhet (v9)

• Namnet Ismael betyder "Herren hör" (v11)

• Gud uppenbaras för Hagar som "El-Roi" - Du är en Gud som ser (v13)

 

Herren hörde och såg allt som skedde, han dömde rättvist och gott. Han sände en ängel till Hagar och han fullföljde sitt löfte till Sarai och Abram (15 år senare) och de fick löftessonen Isak (1 Mos 21:5).

 

Heb 4:14-16 När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.

 

 

Veckans språkövning

 

 

Halvfemte = 4,5 (jämför danska språket!)

Handrepa = ta i hand

Harmlig = förarglig

Hissig = ivrig (om en häst)

Hi sig = tåla sig, behärska sig

Hin vagen = på andra sidan

Hitta opp = ljuga

Hobbe = tuva av (blommor, vass eller gräs t.ex.)

 

 

 

Klicka på bilden för en länk till information om EFK internationella arbete

Sebastian Stakset debatterade för Jesus för Almedalens politiker

 

Det blev ett väldigt ovanligt seminarium på Almedalen, för mitt bland politikerna som ville lösa förortsproblem med poliser, skolor och omfördelning av resurser deltog också Sebastian Stakset. Han hade bara ett svar på problemen – Jesus.

 

Klicka på bilden ovan så kommer du till artikeln i tidningen Dagen!

Dagens bibelord

Klicka på bilden för en länk där du kan läsa en personlig historik över Kåfalla skriven av Emil Erdtman

"Förlåt" - Sebastian Stakset - Nyhetsmorgon (TV4)

 

Klicka på bilden ovan för att lyssna!

 

Skiva av Natasha Nilsson

 

Natasha Nilsson, Torhamn, har spelat in en ny CD med egenhändigt skrivna sånger.

 

På skivan medverkar även hennes man David liksom Elsa Joelsson.

 

Skivan är väldigt bra. Kanske en lämlig present till någon? Den finns att köpa i vårt bokstånd i Tvistens Missionshus och kostar 150 kronor.

Klicka på bilden ovan för länk till Caminul Felix hemsida.

Där får du mer information om deras fantastiska arbete för hemlösa barn i Rumänien.

Anslagslagstavlan

 

Februari

 

Torsdag 15 kl 19 Alfagrupp

 

Lördag 17 kl 18 Kafékväll med Bo Olausson, David & Emil, Lotsarna. Servering

 

Måndag 19 kl 18 Gemensamt planeringsmöte Tvisten - Torhamn i Tvisten.

 

Torsdag 22 kl 14 Symöte

 

Torsdag 22 kl 19 Bibel & Bön. Benny Julås. Fika

 

Fredag 23 kl ? Cool Kids Sportlovsaktiviteter

 

Söndag 24 kl 14 Församlingens årshögtid med förhandlingar, bildspel och servering

 

Klicka på bilden så kommer du till en sida om missionen i Zambia.

Här kan du bland annat läsa ett brev från

Stella och Henry

som nu (feb 2018) är i Sydafrika

Klicka på bilden ovan så kommer du till en länk med en predikan om Israel av K G Larsson

Klicka på bilden ovan för länk till intressant artikel!

Nu finns lite nya bilder under arkiv/gamla bilder. Även nya personportrått under "Profiler..."

Om du klickar på bilden ovan kommer du till ett referat av Heleéne Wadenborg-Elbaz föredrag om "Att vara människa". Det har tre delar: Känslor, Validering och Utmattning. Läs och begrunda!

 

Boulebanorna har invigts!

 

 

 

Lördagen den 12 augusti invigdes våra boulebanor av Nils Ekander från Rosenholms Bouleförening. Närmare fyrtio intresserade hade samlats från när och fjärran. Programmet presenterades av Hans-Erik Månsson som hälsade välkommen. Vi berättade kort om församlingens och missionshusets historia. Därefter redogjorde Hasse för hur projektet kommit till och genomförts. Nils beskrev spelet och överlämnade gåvor att användas i kommande spel varefter han med ett svingat klot förklarade banorna invigda. Därefter spelade några av gästerna varsin uppvisningsmatch varefter alla som ville fick pröva på. Samlingen avslutades i missionshuset med fika inklusive tårta och ett bildspel av Marat Umraliev som visade hur arbetet hade framskridit. Hasse poängterade att banorna är öppna för alla och välkomnade var och en att använda dem. Är du intresserad gör slag i saken!